Polityka Prywatności (Klauzula Informacyjna RODO)

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (Klauzula Informacyjna RODO) określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich usług i produktów dostępnych po przez stronę www.kantanway.pl
zwaną dalej Serwisem.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Adobi Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, Os. Na Skarpie 16/37; zarejestrowana pod nr KRS: 0000596348 i posługująca się numerem NIP: 6562331573; zwaną dalej Administratorem.
3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez osobę odwiedzającą, zwaną dalej Użytkownikiem.
4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami
prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
wspólnotowego.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy lub w celach marketingowych.
6. Użytkownik akceptując tę Politykę Prywatności wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz
produktów i usług jego partnerów handlowych.
7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
8. W ramach Serwisu wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące
następujące informacje: – z użyciem plików „cookies” – dane identyfikujące sesję Użytkownika
w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej Serwisu – z użyciem logów
serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony
internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o
błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony
Serwisu nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Użytkownik został
przekierowany na stronę Serwisu.
9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, wysłania
newslettera czy zakupu kursu lub produktów.
10. Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania
komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich
odwiedzających strony zawierające te dane i są traktowane jako jawne dane osobowe.
11. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami
prywatnymi lub firmami, które te jawne dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych
informacji. Dlatego dane te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.
12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie, zgodnie z w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych
osobowych.
14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez
Serwis i dla tego nie podlegają niniejszej Polityce. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
16. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą
Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w
chwili udzielenia zgody.
Data aktualizacji: 29.10.2020
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszego dokumentu jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane kontaktowe znaleźć można na stronie Serwisu.